Toiduettevõtte töö kõik peensused, tehnoloogiad, retseptuurid, koostöö toiduainetetööstuse valdkonna rahvusvaheliste ekspertidega maailma erinevatest kohtadest (sõltuvalt toodetavast tootest), efektiivse seadmestiku valik, selle seadmestiku hooldus ja Teie töötajate koolitus vastavuses töö spetsiifikale.

Meie pühendumus inimeste heaolule

Püüdleme toetada rahvusvahelisel tasemel väljakuulutatud inimõiguste kaitset tagamaks, et ettevõtted ei oleks seotud inimõiguste rikkumisega, seda nii töötajate kui partnerite suhtes, kui ka ühiskonna suhtes laiemas laastus.

Kõik meie grupi firmad on tutvunud GDPR sätetega (andmekaitse ja muude isikuandmete kaitse seaduse järgimise tagamise direktiiv), tagamaks nende vastavuse reeglitele. 2019.aastal läbisid kõik EL töötajad kohustusliku GDPR ja ohutuse koolituse, eesmärgiga koolitada meie töötajaid reeglite järgimise osas.

Töötame riskide alandamise, muuhulgas meie töötajatele ja keskkonnale osutavate riskide alandamise kallal meie tootmisplatsidel kogu maailmas. Püstitasime kõrged standardid kõikidele meie tootmisobjektidele, muuhulgas ohutuse ja koolituse, loodusohtude ja ökoriskide valdkonnas ning meie kogu maailmas asuvaid tootmisplatse kontrollitakse vastavalt nendele standarditele.

Võta meiega ühendust